International Coach Federation (ICF)

International Coach Federation (ICF) jest największą międzynarodową organizacją coachingową na świecie. Istnieje od 1995 roku i zrzesza obecnie ponad 16 000 członków w 90 krajach. ICF przyznaje akredytacje szkołom coachingowym oraz wyznacza wysokie standardy w zakresie profesji coachingu, m.in. dzięki wprowadzeniu niezależnego procesu certyfikacji coachów. ICF jest pierwszą organizacją na świecie, która stworzyła i zaproponowała definicję coachingu, a także doprowadziła do określenia standardów etycznych dla zawodu coacha.