Zakres usług i korzyści

Oferuję pomoc psychoterapeutyczną osobom zmagającym się z problemami w  życiu osobistym i zawodowym. W obszarze moich działań, znajdują się m. in:

 • zaburzenia nastroju m.in. depresja
 • zaburzenia lękowe, napady paniki, nerwice i fobie
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • wydarzenia traumatyczne
 • wypalenie zawodowe lub mobbing
 • kryzys emocjonalny (żałoba, rozstanie, rozwód, choroba, utrata pracy),
 • problemy z relacjami
 • problemy z poczuciem własnej wartości

Według badań firmy A. Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku, główne korzyści z rozwoju osobistego, który oferuje coaching to m.in.:

 • poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 • rozwój samoświadomości (42%)
 • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 • korekta zachowań i wyjaśnienie występujących trudności (33%)
 • wzmocnienie relacji między ludźmi(35%)

Źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.html