Oferowane usługi w ramach psychoterapii i coachingu

Psychoterapia
Psychoterapia

Psychoterapia to forma profesjonalnej pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązywaniu występujących problemów.

Team Coaching
Team Coaching

Team Coaching to proces ukierunkowany na zwiększenie efektywności pracy zespołowej.

Coaching indywidualny
Coaching indywidualny

Coaching koncentruje się na zwiększaniu efektywności osobistej i rozwijaniu umiejętności zmierzających do poprawy jakości i skuteczności działania.

Kim jestem

Nazywam się Joanna Pawełczyk-Dudka. Jestem magistrem psychologii, o specjalności psychologia kliniczna i certyfikowanym psychoterapeutą nurtu poznawczo-behawioralnego (nr cert. 836).

Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuję terapeutycznie także z parami i rodzinami.

Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnozy psychologicznej i psychoterapii zdobyłam w Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia  Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych w obszarze zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami odżywiania, zespołem stresu pourazowego,  a także osoby doświadczające problemy w relacjach, czy potrzebujące wsparcia w zakresie rozwoju swoich podopiecznych.

Informacje przekazane przez pacjentów w ramach relacji terapeutycznej objęte są tajemnicą zawodową. Prowadzę praktykę zgodnie ze standardami etycznymi – Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), należącego do European Associoation for Behavioural and Cognityve Therapies (EABCT).

Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Prowadzę  warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla Oświaty i Ośrodków Pomocy Społecznej. Jako trener i akredytowany coach ICF specjalizuję się także w coachingu kariery, budowaniu relacji i efektywności osobistej (zarządzanie czasem, asertywność, poczucie własnej wartości, redukcja stresu).

Realizuję indywidualne sesje coachingowe oraz prowadzę coaching zespołów w firmach i instytucjach, skupiając się głównie na zespołach sprzedaży i obsługi klienta.

Co wyróżnia moje projekty?

W zawodzie psychoterapeuty ważne dla mnie jest, aby w kontakcie z drugim człowiekiem tworzyć atmosferę zaufania i otwartości, która daje przestrzeń do zmiany, refleksji i rozwoju.

 

Oferuję psychoterapię osobom zmagającym się z problemami w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym. W obszarze moich działań, znajdują się m. in:

 • zaburzenia nastroju m.in. depresja
 • zaburzenia lękowe, napady paniki, nerwice i fobie
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • wydarzenia traumatyczne
 • wypalenie zawodowe, mobbing
 • kryzys emocjonalny (żałoba, rozstanie, rozwód, choroba, utrata pracy),
 • problemy z relacjami
 • problemy z poczuciem własnej wartości