Wybierz ofertę dla siebie

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Terapia dzieci i młodzieży

Warsztaty rozwojowe

Zakres usług

Oferuję diagnozę psychologiczną i psychoterapię osobom zmagającym się z problemami w życiu osobistym i zawodowym, między innymi takimi jak:

 • Zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia nastroju m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia
 • zaburzenia lękowe, napady paniki,  fobie specyficzne, lęk uogólniony,  zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, tiki
 • zespół stresu pourazowego (podczas lub po urazie psychicznym lub fizycznym: choroba, wypadki, urazy, przemoc)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość, napady objadania się)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne ( bóle, kołotania serca, problemy ze snem)
 • wypalenie zawodowe, mobbing
 • kryzys emocjonalny (żałoba, rozstanie, rozwód, choroba, utrata pracy),
 • problemy z relacjami ( lęk, poczucie osamotnienia, nieśmiałość, konflikty)
 • problemy z poczuciem własnej wartości