“Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim”.
Bernard Baruch

Coaching koncentruje się na zwiększaniu efektywności osobistej i rozwijaniu umiejętności zmierzających do poprawy jakości i skuteczności działania. Skierowany jest do osób, które rozliczane są z realizacji i efektywności podjętych działań. Skupia się na analizie osobistego potencjału, zachęca do pracy nad pewnością siebie i zwiększaniem poczucia własnej wartości. Pozwala przyjrzeć się niekorzystnym nawykom, sposobom tworzenia relacji z ludźmi i procesom podejmowania decyzji Sprzyja identyfikacji indywidualnych czynników wywołujących stres i poznaniu technik radzenia sobie z nimi. Rozmowa z coachem służy zwiększaniu samoświadomości, wypracowaniu narzędzi i wdrożenia nowych nawyków których wynikiem jest koncentracja na celu, lepsze zarządzanie sobą w czasie, zwiększenie motywacji osobistej i trwała zmiana postawy.

Coaching efektywności osobistej prowadzi do:

  • Wzmocnienia aktywności zawodowej i skuteczności działania
  • Podniesienia odpowiedzialności decyzyjności
  • Zmiany postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów
  • Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
  • Rozwoju umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, motywacyjnych, myślenia strategicznego