Coaching biznesowy – postaw na rozwój zawodowy i personalny

„Krok po kroku osiągniesz cel”
Ezop

Spędzamy dużą część życia na pracy. Wskazane jest, abyśmy, robili zawodowo to, co sprawia nam przyjemność. Coaching kariery to propozycja dla tych, którzy chcą świadomie pokierować swoją drogą zawodową, poszukują swojego życiowego powołania, dążą do awansu, lub chcą zastanowić się nad dalszym rozwojem swojej ścieżki zawodowej. Rozmowa z coachem pomaga tym, które stoją w obliczu nieplanowanych zmian w życiu zawodowym, pozwala uświadomić swoje kwalifikacje, możliwe kierunki rozwoju, precyzuje swoje cele zawodowe i sposoby ich realizacji. Sprawdza się jako narzędzie wspomagające politykę rozwoju i awansowania pracowników w organizacji.

Prosimy o kontakt w celu przygotowania dla Państwa oferty szkoleniowej.

Kadra zarządzająca, liderzy, właściciel firm czy menedżerowie – to adresaci naszej oferty szkoleniowej w zakresie coachingu kariery. Pozbywanie się starych nawyków, wypracowywanie nowych – współpraca z coachem biznesowym polega na zwiększeniu własnej samoświadomości w bardzo szerokim zakresie. Coaching kariery to wsparcie dla w/w osób w osiąganiu celów – wysokich wyników – w biznesie. Menedżer ma okazję uświadomić sobie własne mocne strony i to, jakie obszary jego działalności zawodowej wymagają jeszcze rozwoju, by móc osiągać zakładane cele. Dzięki coachingowi biznesowymi zyskuje się korzyści w obszarze interpersonalnym – własną kreatywnością, szybkością podejmowania decyzji, samoorganizacją itd. oraz interpersonalnym związanym z komunikacją z innymi ludźmi.

Co daje coaching dla menadżerów?

W coachingu biznesowym pracuje się nad celem możliwym do zrealizowania zarówno 2-3 miesiące po sesjach lub po nieco dłuższym czasie. Po osiągnięciu jednego, wyznacza się następny itd. Jakie efekty może przynieść coaching dla menedżerów? Z pewnością wzrost efektywności w zarządzaniu ludźmi i biznesem. Spotkania z coachem biznesowym mają na celu także wzmocnienie kompetencji przywódczych oraz nabycie lub wzmocnienie umiejętności, dzięki którym motywuje się pracowników do pracy i osiągania w niej lepszych wyników. Sesje coachingowe pozwalają również pozbyć się dotychczasowych, nie dających efektów, nawyków w zarządzaniu. To też swego rodzaju nowa umiejętność. Coaching dla menedżerów daje ponadto wzrost efektywności komunikacji zarówno w zespole, jak i całej organizacji.

Coach kariery w Swarzędzu

Na coaching kariery zgłaszają się ci, którzy zaczynają o czymś marzyć nie wierząc, że niemożliwe może stać się możliwe. Celem podjętych działań jest znalezienie takiej wizji biznesu, aby była ona spójna z talentami i pasjami, jakie ma klient. Bycie szczęśliwym właścicielem firmy, kierownikiem, menedżerom to dopiero wyzwanie! Osoby zainteresowane spotkaniem z coachem kariery mogą umówić się na indywidualne sesje w Swarzędzu. Zapraszam do mojej siedziby lub – jeśli klient sobie tego zażyczy – możemy spotkać się również w innym, dogodnym dla niego miejscu. Jestem coachem kariery z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz doświadczeniem. Współpracowałam już z klientami z różnych branż, prowadzącymi działalność Swarzędzu lub okolicach tego miasta.