Psychoterapia dzieci i młodzieży, psycholog dziecięcy – sesje dla najmłodszych pacjentów – Swarzędz, Gniezno, Września

„Kiedy poszukujesz akceptacji u kogoś innego, to tak naprawdę pozwalasz mu decydować o swoim życiu.”
Friedrich Ebert

W życiu dzieci i młodzieży pojawiają się czasami problemy, z którymi ich opiekunowie nie mogą sobie poradzić. Młodzi ludzie nie potrafią często nazwać trudności, z jakimi się zmagają. Częstą formą ich wyrażania stają się  intensywne emocje takie jak złość czy smutek, drażliwość, popadanie w konflikty w domu czy z rówieśnikami, obniżony nastrój, odmowa chodzenia do szkoły i inne zachowania, które wcześniej się nie zdarzały. W takich sytuacjach pomocny jest psycholog dziecięcy dla pacjentów ze Swarzędza, Gniezna i Wrześni.  Najpierw dokonuje diagnozy psychologicznej a następnie rozpoczyna pracę w ramach relacji psychoterapeutycznej.

Terapia młodzieży, jaką realizuję w gabinecie psychologa w Swarzędzu, to także kształtowanie bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań u młodych pacjentów. Jest procesem leczenia, którego zadaniem jest doprowadzenie do zmian dotychczasowego niekorzystnego sposobu funkcjonowania małego pacjenta i uwolnienia go od niepokojących objawów.

Wskazania do terapii dzieci i młodzieży
 • trudności szkolne
 • problemy wieku dorastania
 • odkrywanie własnej tożsamości
 • rozwód rodziców (lub konflikt między nimi)
 • problemy związane z agresją i buntem (m.in.: wybuchy złości, zachowania agresywne, wagary, niechęć do nauki)
 • zaburzenia pourazowe i adaptacyjne (skutki psychologiczne nagle przeżytej traumy, zmiany życiowej, żałoby)
 • moczenie nocne
 • kłopoty z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, nadruchliwość, impulsywność
 • lęki
 • tiki
 • fobie
 • samookaleczanie się
 • depresje
 • smutek, apatia, gwałtowne zmiany nastroju, myśli samobójcze
 • kłopoty ze snem
 • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy, brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • uzależnienia od internetu
 • zaburzenia emocjonalne

W gabinecie psychologa dziecięcego w Swarzędzu – przyjmującego pacjentów z Gniezna i Wrześni – prowadzona jest psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, jednak w ramach pracy terapeutycznej, w zależności od sytuacji,  wsparciem objęta może być najbliższa rodzina pacjenta. W celu poznania kłopotów młodych ludzi i dookreślenia pracy terapeutycznej wykonuję najpierw diagnozę psychologiczną młodego pacjenta.

Na czym polegają spotkania terapeutyczne z psychologiem dziecięcym?

Podstawą rozpoczęcia psychoterapii dzieci i młodzieży jest właściwa diagnoza. Jej obraz dają różne dane, które psycholog dziecięcy pozyskuje, m.in. z wywiadu z rodzicami, na podstawie zaświadczeń i opinii psychologicznych, orzeczeń, wypisów ze szpitala, diagnozy lekarskiej i innych dokumentów. Wykonuje się także testy psychologiczne oraz ważne są spostrzeżenia samego psychoterapeuty, wynikające z obserwacji małego pacjenta.

Psychoterapia dzieci trwa 50 min. W terapii dzieci i młodzieży uczestniczą także ich rodzice. Pierwsza wizyta odbywa się tylko z opiekunami, bez obecności dziecka i ma na celu zebranie dokładnego wywiadu. Podczas drugiej wizyty psycholog dziecięcy rozmawia z dzieckiem. Jeśli przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę psychoterapii dziecka, ustala się cel i plan pracy terapeutycznej. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta. W przypadku, kiedy dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, istnieje możliwość obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Jeśli w życiu młodego człowieka ważną rolę odgrywa również inny członek rodziny lub ktoś z bliskiego otoczenia, to może się zdarzyć, że i oni zostaną zaproszeni na takie spotkanie.
Sesje terapeutyczne z psychologiem dziecięcym ze Swarzędza przyjmującego pacjentów z Wrześni i Gniezna – odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Terapia indywidualna młodzieży z reguły realizowana jest w okresie od kilku do kilkudziesięciu tygodni.

Psychoterapia dzieci – psychoedukacja dla rodziców

Choć psychoterapia nakierowana jest w głównej mierze na to, aby pomóc dzieciom i młodzieży, to jednocześnie jest to świetna okazja do tego, aby rodzice/opiekunowie prawni mogli lepiej zrozumieć przyczyny problemów młodych ludzi, poprzez zrozumienie samych siebie. Psycholog dziecięcy może bowiem równocześnie pracować z dorosłym nad zmianą myślenia i postępowania, co może sprzyjać pozytywnym przemianom, jakie będą zachodzić w samym dziecku. Młody człowiek kształtowany jest bowiem przez środowisko, w którym się rodzi i wychowuje. Uczy się w nim funkcjonowania na co dzień, sposobu okazywania uczuć, szacunku, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych i wielu innych zachowań, które później przekładają się na to, jak sobie radzi w szkole, w grupie rówieśników, w stosunku do dorosłych itd.

Sens psychoterapii dzieci polega więc na aktywnej współpracy z dorosłym opiekunem. Wówczas znacznie łatwiej jest osiągnąć efekty terapii, prowadzonej w gabinecie psychologa dziecięcego w Swarzędzu, przyjmującego pacjentów z Gniezna czy Wrześni.

Jak rodzice mogą wspierać dziecko w psychoterapii?

Zaangażowanie rodziny jest dobrym wsparciem w rozwiązywaniu problemów, które często mają znaczny wpływ na wszystkich domowników. Jeśli Twoje dziecko wymaga specjalistycznej pomocy psychologa dziecięcego, możesz zrobić wiele, aby pomóc w efektywności podjętych działań:

 • utrzymuj pozytywne nastawienie do procesu terapii i jej wyników,
 • unikaj traktowania dziecka jak bezradnej ofiary,
 • zachęcaj do uczciwej i otwartej rozmowy z psychologiem dziecięcym,
 • zawsze słuchaj, kiedy dziecko inicjuje rozmowę,
 • wspieraj nowe metody radzenia sobie, które ćwiczy mały pacjent,
 • bądź na bieżąco z postępami w terapii.

Moc terapii – zrozumieć siebie

Przemiany, jakie przechodzą u dzieci i młodzieży w okresie rozwoju, wiązać się mogą z wystąpieniem problemów różnej natury. Trudności wychowawcze, lęki, depresja, ADHD, fobie i inne przypadki poruszane są podczas psychoterapii, jaką prowadzę w Swarzędzu, blisko Gniezna i Wrześni. Zaburzenia emocjonalne, w zachowaniu czy w komunikacji z rówieśnikami rozpoznać może osoba specjalizująca się w psychoterapii dzieci i młodzieży. Spotkania z najmłodszymi pacjentami różną się od tych, które organizowane są dla osób dorosłych. W psychoterapii dziecięcej wielkie znaczenie ma pomoc ze strony rodziców, gdyż często problemy emocjonalne najmłodszych pacjentów są efektem trudności, jakie występują w rodzinie. Dzieci i młodzież dzięki sesjom terapeutycznym u psychologa dziecięcego zyskują m.in. pomoc w zrozumieniu siebie, uczą się nowego rozwiązywania problemów, rozpoznawania emocji, właściwej komunikacji.

Jeśli w jakiś sposób niepokoją się Państwo o swoje dzieci, u których zmieniło się nagle dotychczasowe zachowanie, zachęcam do spotkania się w moim gabinecie psychologa dziecięcego w Swarzędzu. Psychoterapia jest procesem bezpiecznym, przynieść może wiele korzyści, nie tylko dla samego pacjenta, ale i jego rodzica/opiekuna prawnego.