Psychoterapia dzieci i młodzieży, psycholog dziecięcy – sesje dla najmłodszych pacjentów

„Kiedy poszukujesz akceptacji u kogoś innego, to tak naprawdę pozwalasz mu decydować o swoim życiu.”
Friedrich Ebert

W życiu dzieci i młodzieży pojawiają się czasami problemy w relacjach, z którymi opiekunowie nie mogą sobie poradzić. Wtedy potrzebna jest pomoc psychoterapeuty w formie terapii indywidualnej. Młodzi ludzie nie potrafią często nazwać trudności, z jakimi się zmagają. Jedyną formą ich wyrażania staje się złość, konflikty w domu czy z rówieśnikami, tiki, lęki i inne zachowania, które wcześniej się nie zdarzały. W takich sytuacjach pomocny jest psycholog dziecięcy, który może być wsparciem w nawiązaniu relacji psychoterapeutycznej oraz stworzy na tyle bezpieczne warunki, że mały pacjent otworzy się i powie, z czym sobie nie daje rady. W Swarzędzu zajmuję się już od wielu lat terapią dla dzieci i młodzieży, u której pewne emocje zostały zablokowane, a wspólne spotkania mają na celu dążenie do ich wyrażenia.

Terapia młodzieży, jaką realizuję to także kształtowanie bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań. Jest procesem leczenia, w którym wykorzystuje się środki psychologiczne oraz kompetencje terapeuty dziecięcego. Jego zadaniem jest doprowadzenie do zmian dotychczasowego niekorzystnego sposobu funkcjonowania małego pacjenta i uwolnienia go od niepokojących objawów. Młodego człowieka w okresie dorastania „dopada” bowiem wiele różnych problemów zarówno w obszarze rodziny, jak i otaczającego go środowiska społecznego.

Kiedy są wskazane terapie dla dzieci i młodzieży?

Proponowana przeze mnie psychoterapia dzieci młodzieży Swarzędzu ma szczególny charakter i polega na współpracy z rodzicami oraz nauczycielami.

Wskazania do psychoterapii dzieci i młodzieży:

 • trudności szkolne
 • problemy wieku dorastania
 • odkrywanie własnej tożsamości
 • rozwód rodziców (lub konflikt między nimi)
 • problemy związane z agresją i buntem (m.in.: wybuchy złości, zachowania agresywne, wagary, niechęć do nauki)
 • zaburzenia pourazowe i adaptacyjne (skutki psychologiczne nagle przeżytej traumy, zmiany życiowej, żałoby)
 • moczenie nocne
 • kłopoty z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, nadruchliwość, impulsywność
 • lęki
 • tiki
 • fobie
 • samookaleczanie się
 • depresje
 • kłopoty ze snem
 • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy, brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • uzależnienia od internetu
 • zaburzenia emocjonalne
 • smutek, apatia, gwałtowne zmiany nastroju, myśli samobójcze

 

W moim gabinecie psychoterapia dzieci i młodzieży prowadzona jest indywidualnie. Oprócz tego objęta pomocą może nią być cała rodzina lub jeden rodzic. Wszystko zależy bowiem od problemu (jego rodzaju i stopnia skomplikowania), z jakim przyjdzie pacjent. W celu poznania kłopotów młodych ludzi, wykonuję także diagnozę psychologiczną.

W przypadku dzieci i młodzieży do 16. roku życia zgodę na indywidualną psychoterapię wyrazić musi rodzic lub opiekun prawny. Z kolei starsi pacjenci do ukończenia 18 lat taką zgodę udzielają sami oraz wymagana jest zgoda także rodzica/opiekuna prawnego.

 

Na czym polegają spotkania terapeutyczne?

Podstawą rozpoczęcia psychoterapii dzieci i młodzieży jest właściwa diagnoza. Jej obraz dają różne dane, które psycholog dziecięcy pozyskuje, m.in. z wywiadu z rodzicami, na podstawie zaświadczeń i opinii psychologicznych, orzeczeń, wypisów ze szpitala, diagnozy lekarskiej i innych dokumentów. Wykonuje się także testy psychologiczne oraz ważne są spostrzeżenia samego psychoterapeuty, wynikające z obserwacji małego pacjenta.

Psychoterapia dzieci trwa 40 min. W terapii dzieci i młodzieży uczestniczą także ich rodzice. Pierwsza wizyta ma na celu zebranie dokładnego wywiadu. Podczas drugiej wizyty psycholog dziecięcy rozmawia z dzieckiem. Jeśli przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę psychoterapii dziecka, ustala się cel i plan pracy terapeutycznej. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta. W przypadku, kiedy dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, istnieje możliwość obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Jeśli w życiu młodego człowieka ważną rolę odgrywa również inny członek rodziny lub ktoś z bliskiego otoczenia, to może się zdarzyć, że i oni zostaną zaproszeni na takie spotkanie.
Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i zwykle trwają 50 minut. Terapia indywidualna młodzieży z reguły realizowana jest w okresie od kilku do kilkudziesięciu tygodni.

 

Psychoterapia dzieci – cenna lekcja dla rodziców

Choć psychoterapia nakierowana jest w głównej mierze na to, aby pomóc dzieciom i młodzieży, to jednocześnie jest to świetna okazja do tego, aby rodzice/opiekunowie prawni mogli lepiej zrozumieć przyczyny problemów młodych ludzi, poprzez zrozumienie samych siebie. Psycholog dziecięcy może bowiem równocześnie pracować z dorosłym nad zmianą myślenia i postępowania, co może sprzyjać pozytywnym przemianom, jakie będą zachodzić w samym dziecku. Młody człowiek kształtowany jest bowiem przez środowisko, w którym się rodzi i wychowuje. Uczy się w nim funkcjonowania na co dzień, sposobu okazywania uczuć, szacunku, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych i wielu innych zachowań, które później przekładają się na to, jak sobie radzi w szkole, w grupie rówieśników, w stosunku do dorosłych itd.

Sens psychoterapii dzieci polega więc na aktywnej współpracy z dorosłym opiekunem. Wówczas znacznie łatwiej jest osiągnąć efekty terapii.

 

Moc terapii – zrozumieć siebie

Przemiany, jakie przechodzą u dzieci i młodzieży w okresie rozwoju, wiązać się mogą z wystąpieniem problemów różnej natury. Trudności wychowawcze, lęki, depresja, ADHD, fobie i inne przypadki poruszane są podczas psychoterapii, jaką prowadzę w Swarzędzu. Zaburzenia emocjonalne, w zachowaniu czy w komunikacji z rówieśnikami rozpoznać może osoba specjalizująca się w psychoterapii dzieci i młodzieży. Spotkania z najmłodszymi pacjentami różną się od tych, które organizowane są dla osób dorosłych. W psychoterapii dziecięcej wielkie znaczenie ma pomoc ze strony rodziców, gdyż często problemy emocjonalne najmłodszych pacjentów są efektem trudności, jakie występują w rodzinie. Dzieci i młodzież dzięki sesjom terapeutycznym zyskują m.in. pomoc w zrozumieniu siebie, uczą się nowego rozwiązywania problemów, rozpoznawania emocji, właściwej komunikacji.

Jeśli w jakiś sposób niepokoją się Państwo o swoje dzieci, u których zmieniło się nagle dotychczasowe zachowanie, zachęcam do spotkania się z terapeutą w moim gabinecie w Poznaniu lub w Swarzędzu. Psychoterapia jest procesem bezpiecznym i delikatnym, a przynieść może wiele korzyści nie tylko dla samego pacjenta, ale i jego rodzica/opiekuna prawnego.