Psychoterapia par

„Serce jest jak ogród, w którym możesz uprawiać współczucie albo odrazę, wrogość albo miłość. Jakie kwiaty zasadzisz w swoim ogrodzie?”
Budda

Pomagam małżeństwom i parom w pokonaniu trudności życiowych i rozwiązaniu problemów. Czas spędzony na wspólnej pracy objawia się lepszym zrozumieniem siebie, umiejętnością wyrażania emocji, bez ranienia drugiej osoby, poprawą relacji.

Najczęstsze przyczyny podejmowania terapii par, m.in:

  • trudności w porozumiewaniu się,
  • potrzeba odnowy związku po zdradzie, odbudowa zaufania
  • konflikty małżeńskie, wynikające z różnic charakteru
  • agresja i przemoc w związku
  • poczucie wypalenia emocjonalnego, poczucie samotności
  • trudności wynikające z choroby partnera
  • uzależnienia, zaburzenia jedzenia i snu

Właściwa komunikacja między dwojgiem ludzi to wzajemne zrozumienie, bardziej czytelne wyrażenie siebie, swoich emocji i potrzeb. Nie wszystkim osobom, będącym w związkach, udaje się to bez komplikacji. Czasami, aby lepiej się rozumieć, potrzebne jest spojrzenie kogoś z boku. Psychoterapia par, przy udziale terapeuty, pozwala skupić się na przyczynach kryzysów, jakie pojawiają się w związku, przyjrzeć komunikacji pomiędzy dwojgiem ludzi, dotychczasowym schematom działania i ostatecznie poprawić jakość relacji. To rozwiązanie, z którego mogą skorzystać partnerzy, którym zależy na tym, aby podjąć pracę nad związkiem. Psychoterapeuta pełni neutralną rolę – jest kimś na kształt moderatora, który nazywa to, co się dzieje między dwojgiem osób i pokazuje jak wpływa to na wzajemną relację. Nie wydaje opinii i nie wchodzi w rolę „sędziego”.