“Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
Konfucjusz

Co wyróżnia nasze projekty?

  • Dostosowanie programu do potrzeb klienta
  • Odwołanie do pragmatyki, dawanie okazji do refleksji i samodzielnego kreowania rozwiązań poprzez doświadczenie
  • Zastosowanie najskuteczniejszych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu, warsztatowej pracy w grupach, „reality work”
  • Atmosfera  zaufania i zaangażowanie uczestników
  • Wysoka efektywność na poziomie rozwoju kompetencji, wiedzy i zmiany postawy


Struktura programu szkoleniowego:

  • Etap I – Analiza kompetencji zawodowych pracowników (coaching indywidualny, coaching zespołów, badania przeprowadzone metodą ankietową, monitoring postaw personalnych). Ostatecznym celem realizacji etapu I jest opracowanie aktualnej mapy kompetencji zawodowych pracownika i stworzenie analizy potrzeb i indywidualnych oczekiwań szkoleniowych.
  • Etap II – Cykl zamkniętych szkoleń rozwojowych dla pracowników. Termin, miejsce, czas trwania, tematyka, zakres oraz metodologia realizacji szkoleń zależy od indywidualnych ustaleń z klientem.
  • Etap III – Kompleksowy raport podsumowujący (na podstawie badań realizowanych w momencie zakończenia poszczególnych modułów i w okresie od trzech do sześciu miesięcy)
  • Etap IV– Coaching poszkoleniowy, wzmacniający efekt pracy uzyskany podczas szkolenia, ułatwiający utrwalanie nabytych umiejętności.

Przedstawiamy ogólny zarys merytoryczny  i propozycję modułów tematycznych do poszczególnych tematów szkoleń. Każdorazowo, po dokładnej analizie Państw potrzeb, w zależności od specyfiki zlecenia i celów szkoleniowych, zawartość merytoryczna i forma szkolenia,  jest modyfikowana.

Prosimy o kontakt w celu przygotowania dla Państwa oferty szkoleniowej.