Żadna organizacja nie będzie dobrze funkcjonować, jeśli nie wykorzysta skuteczności wszystkich
członków swojego zespołu.

David Clutterbuck

Team Coaching, skierowany do zespołów, to proces ukierunkowany na:

 • Wsparcie zespołu w realizacji jego celów, w dokonywaniu zmian, zgodnie z oczekiwaniami i deklarowanymi potrzebami
 • Osiągnięcie większego poziomu efektywności w zakresie planowania i realizacji zadań, umiejętnym zarządzaniu czasem
 • Zwiększenie świadomości potencjału zespołu i poczucia odpowiedzialności jego członków
 • Wdrożenie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów
 • Wzmocnienie umiejętności współpracy zespołu i wykazywania inicjatywy w realizacji celów firmy
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych
 • Poprawa relacji pomiędzy członkami zespołu, zwiększenie zaufania i poprawa komunikacji

Szczególnie pomocny:

 • Gdy zespół tworzą nowi członkowie lub grupa przechodzi poważne zmiany
 • Relacje pomiędzy uczestnikami utrudniają prowadzenie projektu
 • Nastąpił spadek motywacji wśród członków
 • Zespół nie realizuje stawianych przed nim celów, bądź wykonuje je z opóźnieniem

Korzyści płynące z coachingu zespołów sprzedażowych:

 • Rozwijanie kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta
 • Korygowanie dotychczas popełnianych błędów
 • Wzbudzenie wewnętrznej motywacji do realizowania ambitnych planów sprzedażowych

Struktura programu Team Coachingu

 • Etap I – Analiza sytuacji bieżącej grupy (coaching indywidualny, badania przeprowadzone metodą ankietową, monitoring postaw personalnych). Ostatecznym celem realizacji etapu I jest opracowanie scenariusza pracy.
 • Etap II – Cykl zamkniętych sesji rozwojowych dla pracowników . Termin, miejsce, czas trwania i zakres realizacji procesu team coachingu zależy od indywidualnych ustaleń z klientem.
 • Etap III – Coaching indywidualny dla członków zespołów
 • Etap IV – Kompleksowy raport podsumowujący (na podstawie badań realizowanych w momencie zakończenia ostatniego etapu procesu i w okresie od trzech do sześciu miesięcy)

Przedstawiamy ogólny zarys merytoryczny  i propozycję modułów tematycznych do poszczególnych tematów szkoleń. Każdorazowo, po dokładnej analizie Państw potrzeb, w zależności od specyfiki zlecenia i celów szkoleniowych, zawartość merytoryczna i forma szkolenia,  jest modyfikowana.

Prosimy o kontakt w celu przygotowania dla Państwa oferty szkoleniowej.