Psychoterapia dzieci i młodzieży – sesje dla najmłodszych pacjentów

„Kiedy poszukujesz akceptacji u kogoś innego, to tak naprawdę pozwalasz mu decydować o swoim życiu.”
Friedrich Ebert

W życiu dzieci i młodzieży pojawiają się czasami problemy, z którymi opiekunowie nie mogą sobie poradzić. W takich sytuacjach pomocny jest specjalista.

Wskazania do psychoterapii dzieci i młodzieży:

 • trudności szkolne
 • problemy wieku dorastania
 • odkrywanie własnej tożsamości
 • rozwód rodziców (lub konflikt między nimi)
 • problemy związane z agresją i buntem (m.in.: wybuchy złości, zachowania agresywne, wagary, niechęć do nauki)
 • zaburzenia pourazowe i adaptacyjne (skutki psychologiczne nagle przeżytej traumy, zmiany życiowej, żałoby)
 • moczenie nocne
 • kłopoty z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, nadruchliwość, impulsywność
 • lęki
 • tiki
 • depresje
 • kłopoty ze snem
 • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy, brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • uzależnienia od internetu
 • zaburzenia emocjonalne
 • smutek, apatia, gwałtowne zmiany nastroju, myśli samobójcze

Psychoterapia dzieci trwa 40 min. W psychoterapii dzieci uczestniczą także ich rodzice. Pierwsza wizyta ma na celu zebranie dokładnego wywiadu. Podczas drugiej wizyty terapeuta rozmawia z dzieckiem. Jeśli przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę psychoterapii dziecka, ustala się cel i plan pracy terapeutycznej. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta. W przypadku, kiedy dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, istnieje możliwość obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

Przemiany, jakie przechodzą u dzieci i młodzieży w okresie rozwoju wiązać się mogą z wystąpieniem problemów różnej natury. Trudności wychowawcze, lęki, depresja, ADHD, fobie i inne przypadki poruszane są podczas psychoterapii, jaką prowadzę w Poznaniu i w Swarzędzu. Zaburzenia emocjonalne, w zachowaniu czy w komunikacji z rówieśnikami rozpoznać może osoba specjalizująca się w psychoterapii dzieci i młodzieży. Spotkania z najmłodszymi pacjentami różną się od tych, które organizowane są dla osób dorosłych. W psychoterapii dziecięcej wielkie znaczenie ma pomoc ze strony rodziców, gdyż często problemy emocjonalne najmłodszych pacjentów są efektem trudności, jakie występują w rodzinie. Dzieci i młodzież dzięki sesjom terapeutycznym zyskują m.in. pomoc w zrozumieniu siebie, uczą się nowego rozwiązywania problemów, rozpoznawania emocji, właściwej komunikacji.