Warsztaty rozwojowe – Swarzędz, Września, Gniezno

„Największym odkryciem jest to, że człowiek potrafi zmienić swoje życie, zmieniając swój stosunek do życia”
W. James

Warsztaty rozwojowe to spotkania, podczas których poruszane są problemy psychologiczne, które swoje źródło mają w relacjach z innymi ludźmi i tam też się przejawiają. Grupa staje się środowiskiem, w którym można przeżywać indywidualne trudności, poddawać je refleksji i próbować je zrozumieć. Warsztaty rozwojowe sprzyjać mogą poznawaniu siebie oraz uczeniu się relacji z innymi ludźmi. Dzięki obecności pozostałych uczestników terapii grupowej w bezpiecznych i intymnych warunkach próbuje się zrozumieć powody cierpienia czy frustracji jakie mają miejsce w codziennych relacjach. Psychoterapia grupowa pozwala uświadomić sobie różnego rodzaju własne ograniczenia, mroczne strony, jak i odkryć potencjał, który może zaprocentować w życiu.

Zapraszam do wspólnego rozwoju w atmosferze zaufania. Pracując w grupie, tworzymy przestrzeń do zastanowienia się nad obecną sytuacją i dostępnymi zasobami. Wspieramy się w odkryciu źródeł siły i wartości, udoskonalenia kompetencji, uzyskania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Inspiracje do realizacji warsztatów czerpię m.in.: z coachingu, metody NonviolentCommunication (NVC), Mindfulness, ACT,  czy Racjonalnej Terapii Zachowań.

Proszę o kontakt w celu przygotowania dla Państwa oferty warsztatowej. Zapraszam na psychoterapię grupową do Swarzędza.